keho.net käyttäjäsopimus

1. Sopimuksen tarkoitus

Tässä sopimuksessa määritellään ne ehdot, joita sovelletaan keho.net -palveluun (jäljempänä Palvelu), joita jokaisen Palveluun rekisteröityvän käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) on noudatettava.

Rekisteröitymisen edellytyksenä on, että jokainen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, Käyttäjä samalla sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja.

2. Rekisteröityminen

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen tapahtuu noudattamalla rekisteröinnistä erikseen annettuja ohjeita. Kun Käyttäjä on täyttänyt rekisteröintiä koskevien ohjeiden mukaisesti kaikki rekisteröinnin suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja valinnut itselleen ohjeiden mukaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, on Käyttäjä rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi.

Käyttäjän oikeus käyttää palvelua on henkilökohtainen, eikä oikeutta saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta Palvelun käyttämisestä.

3. Käyttäjän oikeus toimia palvelun käyttäjänä

Tämän sopimuksen perusteella Käyttäjälle syntyy rajoitettu käyttöoikeus Palveluun ja siinä tarkemmin määriteltyihin käyttömahdollisuuksiin. Kaikki Palveluun kuuluvat oikeudet, kuten omistus- ja immateriaalioikeudet edellä mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta, kuuluvat rajoittamattomina keho.netille.

4. Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttäjä antaa keho.netille luvan kerätä ja säilyttää ja käyttää hyväkseen liiketoiminnassaan sekä edelleen luovuttaa kaikki ne tiedot, joita käyttäjä vapaaehtoisesti itsestään luovuttaa rekisteröinnin yhteydessä.

Keho.netillä on oikeus käyttää tietoja hyväkseen omassa tai samaan konserniin kuuluvassa yrityksessä tiedotus-, markkinointi- markkinatutkimus- ja muussa liiketoiminnassaan sekä luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille käytettäväksi kohdennetussa suoramarkkinoinnissa jos asiakas on tämän hyväksynyt käyttäjätiedoissaan. Tämän lisäksi keho.netillä on oikeus luovuttaa tietoja yliopistoille ja muille tieteellistä tutkimusta tekeville laitoksille.

Käyttäjän luovuttamat tiedot säilytetään keho.net rekisterissä. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen sekä tarkastaa rekisterissä olevat, häntä koskevat tiedot.

5. Aineiston virheettömyys

Käyttäjä vastaa sen aineiston laillisuudesta ja oikeellisuudesta, jota hän toimittaa Palveluun. Käyttäjä vastaa siitä, että tällainen aineisto ei ole hyvän tavan vastaista eikä loukkaa kenenkään kolmansien omistus-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

keho.netillä on oikeus välittömästi poistaa aineisto palvelusta, mikäli se ei vastaa tässä kohdassa sovittua. Tämän lisäksi käyttäjä myöntää keho.net oikeuden tarvittaessa vapaasti muuttaa tai muokata käyttäjän palveluun toimittamaa aineistoa.

6. keho.netin oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

Keho.net on velvollinen parhaansa mukaisesti säilyttämään tietoja huolella sekä torjumaan tietoturvallisuuteen liittyvät riskit.

Keho.net ei kuitenkaan vastaa tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta, saatavuudesta, suorituskyvystä, Palvelun käytettävyydestä tai tietoturvallisuuteen liittyvästä oikeudettomasta käytöstä, kuten hakkeroinnista taikka tietoturvariskeistä, kuten viruksista. keho.net ei vastaa edellä mainituista syistä, Palvelun käytöstä, Palvelun toimimattomuudesta tai Palvelussa olevan tiedon virheellisyydestä, katoamisesta tai muuttumisesta tai muista vastaavista syistä Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. keho.net ei missään tilanteessa vastaa välillisistä vahingoista.

keho.netillä on oikeus vapaasti muuttaa palvelua, sen sisältöä, saatavuutta, laitevaatimuksia tai muita ominaisuuksia sekä lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan.

7. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi rekisteröinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen irtisanomisen seurauksena Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana mitätöidään sekä Käyttäjän tiedot poistetaan rekisteristä.

8. Muut sopimusehdot

Käyttäjä vastaa itse kaikista Palvelun käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikenneyhteyksistä. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai käyttöoikeutta Palveluun kolmannelle.

keho.netilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy sopimuksen muutoksia saatuaan niistä tiedon sähköpostitse, Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Mikäli Käyttäjä ei irtisano sopimusta päättymään vastaanotettuaan muutoksia koskevan ilmoituksen, sopimus jatkuu voimassa olevana siihen tehtyine muutoksineen.

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja tietoja vaihtoehdoista, jos haluat kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, napsauta tätä.

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita osapuolet eivät pysty neuvottelemalla ratkaisemaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.