Artikkelit » » Keho-sanasto

Keho-sanasto

Keho-sanasto

Aerobinen harjoittelu - Harjoittelumetodi, joka tehostaa kardiovaskulaarista
järjestelmää suorittamalla toimintaa joka aktivoi suuria lihasryhmiä, on
rytmillistä, nostaa sykettä tietyn ajan aikana sekä lisää hapensaantia.

Aineenvaihdunta - Kehon kaikkien kemikaalisten reaktioiden yhteenlaskettu
summa levossa tai harjoituksen aikana.

Anaerobinen harjoittelu - Toiminta joka ei vaadi happea; tyypillisesti
lyhytkestoisia, korkea-energisia toimintoja.

Hiilihydraatti - Orgaaniset ainesosat jotka sisältävät hiiltä, vetyä ja
happea; Kun hiilihydraatit pilkkoutuvat, ne toimivat pääsääntöisenä
energianlähteenä lihastyölle. Hiilihydraatit ovat yksi pääravintoaineryhmä.

Intensiteetti - Vastuksen aste, energia tai vaikeusaste suhteessa
harjoitteluun.

Isometrinen - Jännitys kohdistettuna liikkumattomaan voimaan; staattinen;
lihassupistus, jossa jännitys kasvaa mutta lihaspituus pysyy samana.


Isotoninen - Liike kohdistettuna liikkuvaan voimaan; dynaaminen;
lihassupistus jossa jännitys kasvaa samalla kuin lihaspituus muuttuu
(konsentrinen: lihas lyhenee; eksentrinen: lihas pitenee)

Jäähdyttely - Rytminen, matala-intensiteettinen kardiovaskulaarinen toiminta
joka luo siirtymän korkea-intensiteettisestä kardiovaskulaarisesta työstä
vähemmän rasittavaan venyttelyyn.

Kalori - Energian määrä, joka vaaditaan yhden vesilitran lämpötilan
nostamiseksi yhdellä celsius -asteella. Kutsutaan myös kilokaloriksi.

Kardio - Sydämeen vaikuttava.

Kohdistettu rasvanpoltto - Yleinen harhaluulo rasvan polttamisesta tietyistä
kehon osista. Rasvaa ei ole mahdollista vähentää valikoivasti harjoitetulta
alueelta, vaan rasva vähenee aina kokonaisrasvasta joka kehoon on
varastoitunut.

Lämmittely - Tasapainoinen yhdistelmä nousevan intensiivistä
kardiovaskulaarista harjoittelua ja staattisia venytyksiä, jotka valmistavat
kehoa ja mieltä vaativampaan harjoitukseen.

Maksimisyke - Teoreettinen sydämen maksimaalinen lyöntitiheys, jonka
saavuttaminen vaatii suurimman mahdollisen työn harjoittelussa; arvioidaan
laskennallisesti arvosta 220 miinus ikä.


Palautumissyke - Syke, joka mitataan harjoituksen lopussa jäähdyttelyn ja
venyttelyn jälkeen. Aika, joka vaaditaan harjoitusta edeltävään syketasoon
palautumiseen, toimii kardiovaskulaarisen terveyden mittarina.

Penikkatauti - Termi joka käsittää mitä tahansa kipua säären etuosassa.
Aiheutuu useimmiten liiallisesta harjoittelusta, lihasten tai jänteiden
tulehtumisesta, tai pienistä lihasrepeämistä.

Perusaineenvaihdunta (PAV) - Energiamäärä joka vaaditaan elämälle
välttämättömille prosesseille kuten sydämenlyönneille, hengittämiselle ja
soluaineenvaihdunnalle.

Proteiini - Ainesosa, joka koostuu hiilestä, vedystä, hapesta ja typestä
jotka ovat järjestyneet ketjuuntuneiksi aminohapoiksi. Proteiinit rakentavat
ja korjaavat kudosta, ja vastaavat hormonituotannosta ja entsyymien
toiminnasta.

Rasva - Varastoituu kudoksena kehoon, jossa se toimii keskitettynä
energianlähteenä lihastyölle; ainesosa, joka koostuu glyserolista ja
rasvahapoista.

Rasvanpolttosyke - Myytti, lue Partik Borgin artikkeli aiheesta.

Ravinto-aineet - Ainesosat joita saadaan ruoasta ja joita keho hyödyntää
kasvussa, ylläpidossa ja/tai korjaamisessa (esim. Proteiinit, vitamiinit,
mineraalit ja vesi). Ravinto-aineet ovat välttämättömiä kaikille ruumiin
toiminnoille.

Revähdys - Lihaksen vaurioituminen; lihaksen tai kiinnittävän kudoksia tai
jänteen venähdys. Seurausta liiallisesta
kuormituksesta.

RM - RM on lyhenne sanoista Repetition Maximum eli maksimitoistojen määrä. Luku lyhenteen edessä tarkoittaa sillä toistomäärällä tehtävää maksimitaakkaa. 6RM ilmaisee sen taakan määrän, joka saadaan liikutettua vain kuusi kertaa. Jos sama kuorma liikkuu kahdeksan kertaa, on kyseessä 8RM. Jos ei ole varma maksimitoistomääristään, niitä voidaan arvioida erilaisten taulukoiden avulla. Tässä on kuitenkin muutama esimerkki. Luvut ovat vain arvioita. Prosenttiluvut viittaavat osuuteen maksimisuorituksesta (1RM).

1 toisto = 1RM = 100%
2 toistoa = 2RM = 95%
3 toistoa = 3RM = 93%
5 toistoa = 5RM = 87%
6 toistoa = 6RM = 85%
8 toistoa = 8RM = 80%
10 toistoa = 10RM = 75%
12 toistoa = 12RM = 67%

Räjähtävyys - Nopea liike jossa keho liikkuu joko ylöspäin tai ulospäin:
räjähtävä voima; suorituskykynä työn suhde aikaan.

Sarjat - Ryhmä toistoja; Esim. kaksi sarjaa, molemmissa 12 toistoa.

Staattinen venytys - Tietyn lihaksen venyttäminen siten, että lihasta
pidetään tasaisessa venytyksessä 20 sekunnin ajan ilman nykimistä.

Toistot - Yksi kokonainen harjoitus, joka käsittää sekä konsentrisia että
eksentrisiä liikkeitä.

Tyhjät kalorit - Termi jota käytetään nimittämään ruokaa, joka sisältää
ravintoarvoltaan olemattomia kaloreita, esim. alkoholi, yksinkertaiset
sokerit.

Venähdys - Seurausta äkkinäisestä voimakkaasta liikkeestä; vamma joka
vahingoittaa sekä jänteitä että niveliä.

Voima - Maksimaalinen voima, jonka lihas tai lihasryhmä voi tuottaa
vastukseen.

Väsymys - Heikentynyt kapasiteetti tehdä työtä, yleensä seurausta
pitkittyneestä tai liiallisesta harjoittelusta tai riittämättömästä
ravinnosta.

Tietoja kirjoittajasta
Tempaus 70a0729ccb3aad974a16b41d04c8b5414a338a0e116838d7b006aa78c730a85b