Artikkelit » Harjoittelu » Heavy Duty (Mega Duty) - Lihasten kasvattaminen

Heavy Duty (Mega Duty) - Lihasten kasvattaminen

Heavy Duty -systeemi perustuu yhden sarjan menetelmään yhdistettynä lihasten väsyttämisen maksimointiin kuten esimerkiksi pakkotoistoihin tai pudotussarjoihin.

Tutkijat (mm. Kraemer) epäilevät, että yhden sarjan
menetelmä ei tuota tarpeeksi solutason muutoksia tuottaakseen pysyviä tuloksia.
Tutkimuksissa ei ole myöskään pystytty osoittamaan, että yhdellä sarjalla
kyettäisiin käyttämään lihaksen kaikki resurssit.

Vaikka kaikki yksiköt aktivoituisivatkin, ei se tarkoita
samaa kuin niiden loppuun ajaminen. Kokeneet kehonrakentajat pystyvät jatkamaan
sarjaa isoilla painoilla jopa jo minuutin päästä ja äärimmäisissä
erikoistekniikoin tehostetuissa sarjoissa viimeistään viiden minuutin
palautuksilla. Ns. Heavy Duty -harjoittelu ei tee tässä poikkeusta, sillä
vaikka sarjaa tehostettaisiin pakkotoistoilla tai pudotussarjoilla, ei se nosta
sarjan intensiteettiä.

Sarjan loputtua omin voimin ovat välittömät energialähteet
käytännössä käytetty. Anaerobinen glykolyysi tuottaa tämän jälkeen energiaa,
mutta se on erittäin tehotonta ja sivutuotteena syntyy maitohappoa. Väsymys
pudottaa rajusti lihasten supistusvoimaa, eikä kyseessä ole suinkaan tahdon
voiman puute vaan väistämätön neurokemiallinen reaktio.

Korkea solunsisäinen protoni (H+) -tiheys yhdessä
epäorgaanisen fosforin kanssa heikentävät tuotettua voimaa myosiiniosasten
ulkoisia päitä kohden, heikentävät myofibrillien herkkyyttä kalsiumioneille ja
vähentävät kalsiumionien vapautumista sarkoplasmaattiselta kalvostolta.
Epäorgaanisen fosforin kerääntyminen ehkäisee kiinnittyneiden myosiinipäiden
siirtymistä matalasta voimatilasta korkeaan. (Fitts 1994). Motoristen
yksiköiden aktiivisuus vähenee rajusti ja käytännössä tällainen sarja kuluttaa
motorisia yksiköitä vain saman verran kuin suora sarja (ilman tehokeinoja).

Heavy Duty -systeemin perusominaisuus on sen aiheuttama
voimakas viivästynyt lihaskipu (DOMS). Tämän perusteella sen voi olettaa
synnyttävän anabolisen efektin. Ongelmana on kuitenkin harjoittelun
perustaminen pelkästään tähän menetelmään harjoituksesta toiseen.

Kaikkien voimakasta lihastraumaa aiheuttavien menetelmien
puute on rajallisten palautumisresurssien määrä ja tämä koskee myös Heavy Duty
-systeemiä. Heavy Duty -systeemi saattaakin toimia tehokkaasti irrallisina
harjoituksina kerran 3-4:ssä viikossa, jos tällä välillä harjoitellaan vähemmän
traumaattisilla menetelmillä.

Puutteelliset palautumisresurssit tulevat vastaan kahdella
tavalla. Ensinnäkin kehitys pysähtyy jo noin neljässä viikossa. Toinen
vakavampi efekti on lihas ja jännevammojen ilmeneminen lähinnä tulehdusten ja
niistä seuraavasta rakenteiden heikentymisestä johtuen.

Tietoja kirjoittajasta
Tempaus 70a0729ccb3aad974a16b41d04c8b5414a338a0e116838d7b006aa78c730a85b