Sykevälivaihtelu kertoo sydämen työn laadusta

Syke on monelle tuttu käsite liikunnan ja kuntoilun parista. Syke onkin paras liikunnan tehotason mittari, sillä se reaaliajassa kertoo fyysisen rasituksen vaikutuksista kehoomme.

Punatakkinen mies metsässä sykemittari kädessä

Hieman vieraampi käsite on sykevälivaihtelu eli sykevariaatio, johon tutustuminen antaa aivan uuden ulottuvuuden sydämen toimintaan.

Syke on hermopeliä

Sydämen lyöntitiheys nousee tai laskee elimistön tarpeiden mukaan. Muutoksen suuruus riippuu fysiologisista muuttujista kuten sukupuolesta, perimästä, fyysisestä kunnosta tai iästä, sekä ulkoisista tekijöistä kuten ilman lämpötila tai kehon asento. Sydämen sykettä säätelee autonominen hermosto. Autonominen hermosto on se hermoston osa, johon ei voida tahdonalaisesti vaikuttaa. Se säätelee esim. ruuansulatuselimistön ja sydämen toimintaa.

Runsas aikavaihtelu sykkeiden välillä kertoo hyvästä kunnosta

Tietyn ajanjakson aikana seurattu keskisyke kuvaa elimistön kokonaiskuormitusta. Syke kuvastaa sydämen työn määrää, sekä muutoksia pidemmällä aikavälillä eli sydämen rakennetta ja sopeutumista rasitukseen. Keskisykkeen tarkastelu ei kuitenkaan kerro tarkasti taustalla olevista sykettä kiihdyttävistä tai laskevista tekijöistä. Terve sydän lyö hermoston vaikutuksesta eri mittaisin väliajoin ts. sykeiskujen välillä on aikaerovaihtelua, joka on mitattavissa millisekunneissa. Mitä enemmän vaihtelua on, sitä paremmin sydän sopeutuu nopeisiin, lyhytaikaisiin muutoksiin elimistössä.

Stressikuormitus näkyy sykevälivaihtelussa

Terveellä henkilöllä suuri sykevälivaihtelu levossa ja päivittäisten toimintojen aikana on merkki siitä, että autonominen hermosto on terve. Sykkeessä ja sykevälivaihtelussa havaitaan myös selkeä vuorokausirytmi. Sykevälivaihtelu eli sykevariaatio on sitä suurempaa mitä alempi syke on ja päinvastoin. Alentunut sykevariaatio on itsenäinen ennustetekijä kuoleman riskiin ja riskiin saada henkeä uhkaava sydämen rytmihäiriö. Sykevälivaihteluun perustuvien viimeaikaisten tutkimusten tavoitteena on tunnistaa työikäisten stressikuormitus ja ennaltaehkäistä sen syntymistä. Stressi ja alentunut terveydentila näkyvät sykevariaation vähenemisenä ja sitä kautta sydämen kuormittumisena.

Sykevälivaihtelu liikunnassa

Suomalainen sykemittarivalmistaja Polar Electro on jo vuosia tutkinut sykevälivaihtelua ja sen hyödyntämistä erilaisissa toiminnoissa. Polarin S810i -sykemittari mittaa jokaisen sykevälin (rate-to-rate) ja saatua tietoa voidaan tarkastella heti sykemittarin näytöltä tai analysoida sykekäyrästä tietokoneella. Sykevälivaihtelua voidaan käyttää yksilöllisen liikunnan rasitustason määrittelyyn. Kun liikunta aloitetaan ja fyysinen kuormitus kasvaa, samalla kasvaa syketaajuus, mutta samalla sykeiskujen aikavälit ja niiden keskinäinen ikaerovaihtelu pienenee. Liikunnan rasitustason saavuttaessa n. 65 % henkilön yksilöllisestä maksimisykkeestä sykevariaatio häviää. Polar on kehittänyt sykemittariinsa OwnZone -toiminnon, joka tunnistaa tämän häviämiskohdan ja määrittelee siitä henkilölle yksilölliset, kunnon kohottamiseen sopivat sykerajat. Näin sykerajoissa on huomioitu yksilölliset ominaisuudet, harrastettu laji ja päivän kunto (väsymys, palautuminen, stressitila jne.). Sykevariaatiota hyödynnetään Polarin sykemittareissa myös kuntotestissä sekä palautumisen seurantatestissä.