Harjoittelu laskee leptini arvoja

Aikaisempien tutkimusten mukaan leptinin määrä korreloi vahvasti kehon rasvan määrän kanssa.

Tammikuussa Bostonissa tehdyssä tutkimuksessa lähdettiin selvittämään vaikuttavatko ruokavalio- ja harjoittelutottumukset leptini konsentraatioihin.

Tutkimuksessa huomatttiin, että liikunnalla voi olla merkittävä vaikutus plasman leptini konsentraatioihin. Lisääntynyt liikunta laski leptini arvoja senkin jälkeen kun kehon rasvan määrä oli laskenut. Liikunta ei laske leptini arvoja pelkästään vähentämällä kehon rasvan määrää vaan mahdollisesti myös lisäämällä leptini herkyyttä.