Ennestään ylipainoiset varastoivat rasvaa helpommin

Navarran yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin vähärasvaisen ja paljon hiilihydraatteja sisältävän aterian vaikutusta normaali- ja ylipainoisiin miehiin.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että rasvan palaminen oli aterian jälkeen ylipainoisilla vähäisempää kuin normaalipainoisilla, vaikka alkuarvot olivatkin samat. Ne, joilla veren sokeri- ja insuliiniarvot olivat korkeimmat, lihoivat ateriasta eniten.

Mistä lihoaminen sitten johtui? Tämä luultavasti liittyy ylipainoisten ihmisten ruokatottumuksiin. He todennäköisesti syövät nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja enemmän kuin normaalipainoiset ja siitä johtuen heidän insuliiniresistanssinsa on heikompi. Huono insuliiniresistanssi selittää aterian jälkeiset korkeat verensokeri- ja insuliiniarvot.

Insuliiniresistanssia voi parantaa liikkumalla päivittäin, syömällä vähän nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja ja tyydyttyneitä rasvoja.