Lumilautailu

Lumilautailu tuli Suomeen 80-luvun alussa, kun ulkomaisten lehtien ja videoiden innostamat nuoret tekivät ensimmäiset lumilautansa vanerista.

hymyilevä nainen lumilaudan kanssa

Lumilautailu tuli Suomeen 80-luvun alussa, kun ulkomaisten lehtien ja videoiden innostamat nuoret tekivät ensimmäiset lumilautansa vanerista. Alkuvuodesta 1986 Suomeen tuotiin ensimmäinen tehdasvalmisteinen lumilauta, ja pian tämän jälkeen lautojen maahantuonti alkoi. Ensimmäiset SM-kisat järjestettiin 21.2.1988 Nilsiän Nipassportissa.

Viralliset lajit ovat halfpipe (lumikouru), suurpujottelu, paripujottelu, boardercross ja yhdistetty. Kilpailujen taso on Suomessa korkea, sillä suomalaiset lautailijat kuuluvat maailman parhaimpiin.

Suomen hyvä kilpailumenestys perustuu suurelta osin siihen, että half-pipe voidaan rakentaa pieneenkin rinteeseen, eikä suuria korkeuseroja tarvita. Half-pipejä arvioidaan olevan Suomessa lähes 85, eli n. 75 %:ssa rinnekeskuksista.

Ratalajeja harjoitellaan pääosin pohjoisessa tai Alpeilla. Sisukas harjoittelu rankoissa olosuhteissa on tuonut monta hyvää kansainvälisen tason lautailijaa Suomesta maailmalle. Half-pipen lisäksi ratalautailijammekin ovat tuoneet menestystä ja muutama heistä harjoittelee ulkomailla vaativimmissa olosuhteissa ulkomaisen valmentajan ohjauksessa.

lumilautailulajit

boardercross

Boardercrossissa vaaditaan rohkeutta, rämäpäisyyttä, hyvää tekniikkaa, nopeutta sekä laudan hallintaa.

Kilparinteen korkeusero on vähintään 80 ja enintään 200 metriä. Radan leveys on vähintään 30 metriä. Näkyvyyden ollessa huono suositellaan pienten lippujen ja/tai keppien käyttöä radan merkinnässä.

Boardercrossissa on mahdollisuus menestyä halfpipe-, freeride- tai alpinelaudalla. BX voi sisältää mm. käännöksiä, nopeutta vaativia kohtia, hyppyjä ja leveämpiä osia ohittamista varten. Erilaisia esteitä, kuten esim. aaltomaisia, tasanteita, tunneleita, hyppyjä jne. voidaan käyttää. Kypärän käyttö on pakollista.

Rataan tutustutaan virallisen aikataulun mukaan. Harjoituksia suositellaan ja ne voidaan järjestää esim. kilpailua edeltävänä päivänä. Jokainen laskee ainakin yhden harjoituslaskun, joka voidaan laskea 1-6 laskijan yhteislaskuna juryn ilmoituksen mukaan. Kilpailijat laskevat, kilpailijoiden lukumäärästä ja sääolosuhteista riippuen, 1-2 karsintalaskua. Parhaan karsintalaskun aika määrää finaaleihin pääsyn.

Finaali lasketaan paripujottelun (duel) tapaan "Knock out"-järjestelmää käyttäen. Puolet joka laskulla, johon osallistuu 4 tai 6 laskijaa, putoaa jatkosta, ja finaalissa on 4 tai 6 laskijaa. Jokaisen laskun pudonneet laskijat sijoittuvat karsintalaskun ajan mukaan.

Lumilautailun monitaitolaji: yhdistetty

Yhdistetyssä vaaditaan kaikkia lumilautailuun liittyviä ominaisuuksia, koska siinä tuloksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin neljään erikoislajiin: half-pipeen, suurpujotteluun, paripujotteluun ja boardercrossiin.

Yhdistetty on siis matemaattinen laji, jossa half-pipen, boardercrossin sekä molempien alpinelajien (GS ja DU) pisteet lasketaan yhteen seuraavan kaavan mukaan:

Yhdistetyn pisteet = (GS pisteet + DU pisteet)/2 + HP pisteet + BX pisteet.

Ranking-listalle lasketaan kunkin lajin neljän parhaan, voimassa olevan kilpailun pisteet.

Suomalaisten menestys yhdistetyssä on ollut kautta aikojen erittäin hyvä. Lajin suosio eri maissa vaihtelee voimakkaasti ja sen poistamisesta lajina keskustellaan vuosittain.

Lumilautailun alpine-laji: paripujottelu

Näyttävässä Paripujottelussa vaaditaan hyvää laskutekniikkaa, nopeita reaktioita, huippukuntoa, keskittymiskykyä, nopeutta sekä taktikointikykyä.

Kilparinteen korkeusero on vähintään 80 metriä ja kahden vierekkäisen identtisen pujotteluradan leveys vähintään 20 metriä. Vierekkäisten eri ratojen porttien keskinäinen etäisyys on 6-8 metriä. Kääntöporttien lukumäärä on 20-35 ja niiden etäisyys toisistaan on 10-15 metriä. Porttien sisempi pujottelukeppi on lyhyt.

Ensimmäisen karsintalaskun lähtöjärjestys on: numero 1 vastaan 2, 3 vastaan 4 jne. Parittomat laskevat oikeanpuoleista (lähtöalueelta alarinteeseen katsottaessa) ja parilliset vasemmanpuoleista rataa. Kummankin radan 8 (tai 4) nopeinta naista ja 16 (tai 8) nopeinta miestä pääsevät toiselle karsintakierrokselle.

Toiselle karsintalaskulle laskijat vaihtavat rataa ja lähtöjärjestys voi olla sama kuin ensimmäisellä laskulla tai voi määräytyä ensimmäisen laskun virallisten tulosten mukaan. Kahden karsintalaskun yhteisajan perusteella finaaleihin pääsee 8 (tai4) nopeinta naista ja 16 (tai 8) nopeinta miestä.

Finaalit lasketaan kaavion mukaan pareittain Knock Out -pudotuskilpailuna, jossa yksi laskukierros muodostuu kahdesta laskusta (yhdestä molemmilla radoilla). Näiden kahden laskun yhteenlasketun aikaeron perusteella nopeampi kilpailija pääsee jatkoon.

Jos laskija diskataan ensimmäisellä laskulla, hän saa aikasakon, joka on 6 % nopeimmasta ensimmäisen karsintalaskun ajasta, mutta korkeintaan kaksi sekuntia. Aikaero ensimmäisen laskun jälkeen ei voi olla suurempi kuin kaksi sekuntia.

Toisella laskulla käytetään normaalia aikaeroa - ei aikasakkoa. Jos kilpailija diskataan toisella laskulla, hän putoaa jatkosta. Jos molemmat kilpailijat diskataan toisella laskulla, pääsee jatkoon se, joka on virheettömästi ohittanut enemmän kääntöportteja. Jos molemmat diskataan samalla portilla, pääsee ensimmäisen laskun voittanut jatkoon. Sijojen 5-8 ja 9-16 keskinäinen järjestys määräytyy karsintalaskujen yhteisajan perusteella.

Lumilautailun alpine-laji: suurpujottelu

Suurpujottelussa vaaditaan hyviä laskulinjoja, teknistä taitoa, pitkän alpine-laudan hallintaa sekä mahdollisimman suurta nopeutta.

Kilparinteen korkeusero on vähintään 180 metriä ja radan leveys vähintään 20 metriä. Lyhyitä kapeampia rataosuuksia myös sallitaan. Käännösten lukumäärä on 10-13 % korkeuserosta (m) laskettuna ja niiden etäisyys toisistaan on 15-25 metriä.

Karsintalaskun 16 nopeinta miestä ja 8 naista laskevat finaalilaskun käännetyssä järjestyksessä, ja laskujen yhteisaika määrittää sijoituksen. Muiden sijoitus määräytyy karsintalaskun ajan perusteella. Rata tehdään uudelleen karsinta- ja finaalilaskujen välillä. Hyppyrit ja ulospäin kaartavat tai muuten vaaralliset käännökset ovat kiellettyjä.

Suurpujottelu oli virallinen olympialaji Naganossa 8.-9.2.1998.

Lumilautailun freestyle-laji: half-pipe 

Half-pipen juuret ovat rullalautailussa ja surffauksessa. Half-pipe on lumesta ja sen alla olevasta maa-aineksesta muotoiltu ja rakennettu lumikouru, jonka suositeltava pituus on 100 metriä (vaihteluväli 80-120 m), pysty- eli sivuseinämien (vertti) suositeltava etäisyys toisistaan 14 metriä (11-18 m), pohjan (flat) ja sivuseinämien välisen kaaren suositeltava säde 3,5 metriä (2-5,5 m), suositeltava pituuskaltevuus 17 astetta (15-20 astetta), reunan eli hyllyn korkeus pohjasta laskettuna 3 metriä (2,5-4 m) ja pohjan leveys 5 metriä (3-6,5 m). Mitä suurempi kaltevuus, sitä leveämpi (ja korkeampi) half-pipe.

Kilpailija esittää taitojaan hypyissä, niiden korkeudessa (air), laudan hallinnassa (motion), pyörimisissä (spin) sekä nousussa half-pipen reunalle ja laskeutumisessa takaisin (transition). Temppu eli trikki tehdään half-pipen reunalla ja sen yläpuolella käännöksen aikana.

Tuomareita on yleensä viisi; neljä arvostelutuomaria, joista kukin arvostelee oman osa-alueensa ja päätuomari, joka valvoo tuomarointia. Arvosteluperusteena on suorituksen puhtaus ja vaikeus sekä trikkien yhdistäminen toisiinsa (setti).

Kilpailija laskee vinottain half-pipeä alas kääntyen sen reunoilla kilpailusuorituksen (hit) tehtyään vastakkaista reunaa kohti valmistautuen seuraavaan käännökseen ja hittiin half-pipen toisella reunalla. Kilpailija pujottelee reunalta toiselle tehden yhden laskun (run) aikana mahdollisimman monta hyvää hittiä, jotka arvostellaan.

Harjoituslaskuja suositellaan ennen kilpailua. Ensimmäisen karsintalaskun perusteella suoraan finaaliin pääsee 8 parasta miestä ja 4 naista. 9-32 parasta miestä ja 5-16 naista laskevat toisen karsintalaskun, josta taas 8 parasta miestä ja 4 naista pääsevät myös finaaliin.

Finaalissa on karsintalaskujen 16 parasta miestä ja 8 naista. Tasatulosten vuoksi finaalissa voi olla enemmänkin laskijoita. Finaalissa lasketaan yleensä kaksi laskua, joiden yhteispisteet ratkaisevat lopullisen sijoituksen.

Ensimmäinen finaalilasku lasketaan käännetyssä järjestyksessä karsintalaskujen tulosten mukaan ja toinen finaalilasku käännetyssä järjestyksessä ensimmäiseen verrattuna. Jos lasketaan kolme finaalilaskua, niin niistä kaksi parasta lasketaan lopputuloksiin.

Kolmen finaalilaskun kisassa laskujärjestys on kaikissa laskuissa sama. Miesten 17-32 ja naisten 9-16 sijoitukset ratkaisee ensimmäisen ja toisen karsintalaskun yhteistulos. Muut sijoitukset määräytyvät ensimmäisen karsintalaskun mukaan.