Astanga-jooga

Astanga on liikunnallinen joogamuoto, jonka harjoituksissa rohkaistaan kohtaamaan ja ylittämään kehon ja mielen totuttuja rajoja. Ryhdistävä ja vahvistava astanga on hikistä meditaatiota.

mies harjoittelee astanga joogaa

Astanga poikkeaa Suomessa yleisemmin tunnetusta hatha-joogasta siinä, että harjoitus tapahtuu ilman välirentoutuksia: hengitys sitoo liikeradat ja asennot liikesarjaksi.

Tätä harjoitusmetodia kutsutaan vinyasaksi. Vinyasa synnyttää kehossa voimakkaan lämmön ja puhdistaa hermo- ja kiertojärjestelmiä. Astanga-joogan henkitystekniikan Ujjayi-hengityksen tasainen rytmi, lantiopohjan lihaslukot, alhaalta sulkijalihas ja syvät vatsalihakset, jotka vetävät vatsan kohti selkärankaa, bandha, ja silmien meditatiivinen kohdistaminen, dristi, tehostavat asentojen hyödyllisiä vaikutuksia.

Hengitys johtaa harjoitusta ja se vie liikkeeseen. Koska astanga on nopeatempoisempaa ja fyysisesti raskaampaa kin perinteinen hatha-jooga, siihen on ehkä helpompi päästä sisälle. Astangan perussarja yoga chikitsa ryhdistää ja vahvistaa kehoa.

Lyhyessäkin ajassa voi saavuttaa hyviä tuloksia ja melkein heti voi huomata fyysisiä muutoksia esimerkiksi venytyksissä ja taivutuksissa. Kun liikesarjat tulevat tutuiksi harjoitus tuntuu yhä enemmän meditaatiolta, jolloin voima ja ilo alkavat säteillä kehosta.

Astanga-joogalla on sen harrastajiin erilaisia vaikutuksia. Astangasta haetaan apua mm. selkävaivoihin, unettomuuteen, korkeaan verenpaineeseen ja nivelten liikkuvuuden lisäämiseen. 

Astanga-jooga Sri K. Pattabhi Joisin perinteen mukaan

Jooga on elämänfilosofia, joka antaa myös keinot terveen ja elämää sykkivän ruumiin ja mielen kehittämiseksi. Astangajoogan harjoittelu oikeassa järjestyksessä ohjaa harjoittelijaansa löytämään inhimillisen tietoisuutensa eri tasoihin sisältyvät voimavarat - fyysiset, mentaaliset ja henkiset.

Oikean hengittämisen (Ujjayi Pranayama), asentojen (asanat) ja katseen kohdistamisen (dristi) harjoittelun myötä voidaan saavuttaa aistien hallinta ja syvä tietoisuus omasta itsestä.Säännöllinen ja omistautuva harjoittelu kehittää tasapainoisen kehon ja mielen.

"Astanga" tarkoittaa kirjaimellisesti kahdeksaa haaraa tai sakaraa. 

  1. Yama (pidättäytyminen)
  2. Niyama (noudattaminen) 
  3. Asana (asennot) 
  4. Pranayama (hengityksen hallinta) 
  5. Pratyahara (aistimusten sisäistyminen) 
  6. Dharana (keskittyminen) 
  7. Dhyana (mietiskely)
  8. Samadhi (syvä mietiskelyn tila) 

Nämä haarakkeet tukevat toinen toisiaan. Asanaharjoitus on edellytys pranayaman oikeanlaiseen harjoittelemiseen, ja se on myös perusta yaman ja niyaman kehittymiselle. Kun nämä neljä ensimmäistä ulospäin suuntautunutta haaraketta ovat lujasti juurtuneet, voivat neljä jälkimmäistä sisäänpäin suuntautunutta haaraketta aueta itsestään ajan myötä.

"Vinyasa" tarkoittaa hengityksen rytmittämää liikettä. Hengittäminen on tämän harjoituksen ydin, ja se yhdistää asanat toisiinsa täsmällisessä järjestyksessä. Kun liikkeet rytmitetään hengityksellä, ja samalla harjoitetaan Mula ja Uddiyana Bandhoja (lukkoja), syntyy voimakas ruumiinsisäinen lämpö, joka puhdistaa lihaksia ja sisäelimiä sekä poistaa elimistölle haitallisia myrkkyjä. Samalla vapautuu elimistölle hyödyllisiä hormoneja ja mineraaleja, jotka ravitsevat ruumista, kun hikeä hierotaan ihoon.

Hengittäminen säätelee vinyasaa ja takaa tehokkaan verenkierron. Tuloksena on keveä, voimakas ruumis. Astangajoogassa on kolme liikesarjojen ryhmää. Perussarjat (roga chikitsa) puhdistavat ja ryhdistävät kehoa. Välisarjat (nadi shodhana) puhdistavat hermojärjestelmää avaamalla ja puhdistamalla energiakanavia. Jatkosarjat A, B, C ja D (stira bhaga) yhdistävät harjoituksen voiman ja kauneuden, ja ne edellyttävät tekijältään melkoista joustavuutta ja nöyryyttä.

Astangajoogan harjoittelijan pitäisi osata edeltävät liikesarjat moitteettomasti, ennen kuin hän siirtyy seuraaviin. Asanoiden keskinäistä järjestystä pitäisi seurata huolellisesti, sillä jokainen asento valmistaa etenemistä seuraavaan asentoon kehittäen sarjan jatkamiseen tarvittavaa voimaa ja tasapainoa.

Hengitys

Astangajoogassa korostetaan syvän ja tasaisen hengityksen tärkeyttä. Kun hengitys antaa voiman tekemiselle, ja tekeminen antaa voiman asennoille, jokaisesta liikkeestä tulee kevyt, täsmällinen ja täysin vakaa. Sri T. Krishnamacharyan ja Sri K. Pattabhi Joisin opetusten mukaan hengitys on elämä.

Hengittäminen on perustavanlaatuisin ja elinvoimaisin toimintomme, ja sillä on jumalallinen olemus: uloshengitys on liikettä kohti Luojaa, ja sisäänhengitys tuo inspiraation Luojalta.

Harjoitus

On sanottu että tavotteisiin pääsee vain ponnistelemalla. Voimakkuus, kestävyys ja hikoilu ovat tämän perinteisen joogan ainutlaatuisia ominaisuuksia. Harjoitus on vaativa: se edellyttää huomattavia ponnisteluja ja hermojärjestelmän puhdistamista; siten mielestä tulee eloisa, selkeä ja täsmällinen. Sri K. Pattabhi Joisin mukaan mihin tahansa katsotkaan, näet Luojan.

Vain harjoittelun myötä voimme oivaltaa totuuden, jonka gurumme usein toteaa: Kaikki oleva on Luoja. On hyvin tärkeää opetella Astangajoogaa perinteisesti koulutetun ohjaajan opastuksella. Ainoastaan pätevä opettaja voi antaa turvalliseen ja vakaaseen edistymiseen tarvittavaa ohjausta, jolla voidaan välttää ruumiin ja mielen vahingoittuminen.

Astanga Jooga Helsinki. Lisätietoja: http://www.astanga.fi