D-vitamiinin saantisuositus

D-vitamiini on sekä ihossa syntyvä hormoni että suolistosta imeytyvä vitamiini. Vaatteettomalla alkuihmisellä iho todennäköisesti tuotti auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta tarpeeksi D-vitamiinia. Vaatteisiin verhoutunut nykyihminen elää kuitenkin enemmänkin ravintoperäisen D-vitamiinin varassa.

Ihminen on todellisuudessa trooppinen eläin, jonka ns. kriittinen lämpötila on yli +27° C. Vertailun vuoksi mainittakoon, että napaketulla raja on -20° C. Ihminen myös sopeutuu kuumaan nopeasti osoittaen näin trooppisen alkuperänsä. Kylmään sopeutuminen on sen sijaan huomattavasti vähäisempää.

Sekä ihossa syntynyt että suolistosta imeytynyt D-vitamiini saatetaan elimistössä biologisesti aktiiviseen 1,25(OH)2D-vitamiinimuotoon kahden hydroksylaation kautta, joista ensimmäinen tapahtuu maksassa ja toinen munuaisissa.

D-vitamiinin tärkein vaikutuskohta on suolisto, jossa se lisää sekä kalsiumin että fosfaatin imeytymistä, ja turvaa näin luulle sen tärkeiden rakennusaineiden saannin.

Kuva 1. Kalsiumhomeostaasi. PTH = lisäkilpirauhashormoni; 1,25(OH)2D3 = 1a,25-dihydroksyvitamiini D3; PTG = lisäkilpirauhanen; C cells = kilpirauhasen parafollikulaariset solut, jotka erittävät kalsitoniinia (CT). Lähde: Glenville J ym. (1998) Current understanding of the molecular actions of vitamin D. Physiol Rev 78: 1193-1231.

D-vitamiinin saantisuositus pahasti pielessä

Valtion ravitsemusneuvottelukunta mainitsee 4.12.2002 lähettämässään tiedotteessa, että "Useissa kotimaisissa tutkimuksissa on todettu, että D-vitamiinin saanti ravinnosta on suosituksiin nähden niukkaa. Tämä on havaittu niin vanhuksilla, aikuisväestöllä, nuorilla kuin leikki-ikäisillä lapsilla.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan aloitteesta asetustaan vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin siten, että maitoihin voidaan lisätä D-vitamiinia nykyistä enemmän.

Aikuisten suositeltava päivittäinen D-vitamiinin saanti on 5 mikrogrammaa." Todellisuudessa valtion ravitsemusneuvottelukunnan saantisuositus on aivan liian alhainen.

Maailman johtavien D-vitamiinitutkijoiden professori Reinold Viethin ja emeritusprofessori Donald Fraserin mukaan

current recommendations for vitamin D are not designed to ensure anything. They are simply based on the old, default strategy for setting a nutritional guideline, which is to recommend an amount of nutrient similar to what healthy people are eating. This approach underlies the circular logic behind a familiar refrain about nutrition: If you eat a good diet, you won't need supplements. By this logic, the answer to the question, How much nutrient do you need? is, Whatever healthy people happen to be eating.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta mainitsee tiedotteessaan myös, että "Runsaskaan D-vitaminoitujen maitovalmisteiden käyttö ei lisää saantia yli turvallisena pidetyn saannin tason. D-vitamiinivalmisteiden, esimerkiksi tablettien tms. käyttö voi kuitenkin yhdessä vitaminoitujen elintarvikkeiden kanssa nostaa kokonaissaannin tarpeettoman suureksi. Todellisuudessa D-vitamiinin "myrkyllisyyttä" on liioiteltu ja saanti ei missään nimessä kohoa tarpeettoman suureksi, sillä "lumimaissa" asuvien ihmisten fysiologinen tarve on moninkertainen verrattuna saantisuositukseen.

Viethin ja Fraserin mukaan

Toxicity has never been observed in the physiologic amounts that can be derived from sunshine — amounts associated with serum 25(OH)D concentrations up to 235 nmol/L. To offer some perspective here, an adult with white skin, exposed to summer sunshine while wearing a bathing suit, generates about 250 µg (10 000 IU) of vitamin D3 in 15 to 20 minutes; longer exposure generates no more vitamin D. That amount is equivalent to the vitamin D3 in 25 conventional multivitamin pills or 100 glasses of fortified milk.

Long-term use of the official toxic dose, the lowest observed adverse effect level, 100 µg (4000 IU) of vitamin D3 per day, is in reality a physiologic dose that has no effect on calcium levels in serum or urine. Until vitamin D is consumed by all adults in amounts much greater than is the case today, in accord with an RDA that has not yet been established, many adults at northern latitudes will continue to exhibit undesirably low concentrations of 25(OH)D. In the interim, we believe that a daily supplement of 25 µg (1000 IU) of vitamin D3 is advisable for all adults.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että johtavat D-vitamiiniasiantuntijat suosittelevat 25 mg:n D-vitamiinisupplementaatiota kaikille aikuisille. Jos ruoasta saadaan esim. 5 mg, kokonaissaanti on noin kuusinkertainen verrattuna ravitsemusneuvottelukunnan pseudofysiologiseen suositukseen, jota kukaan ei toivottavasti noudata.

Kansanterveyslaitoksen erikoistutkija Satu Männistö vastaa D-vitamiinin saantisuosituksesta. En kuitenkaan löytänyt hänen nimellään PubMed-tietokannasta yhtään julkaisua D-vitamiinista, joten minä ainakin uskon mieluummin johtavia D-vitamiinitutkijoita.

Lähde: Vieth, R. ja Fraser, D. (2002). Vitamin D insufficiency: no recommended dietary allowance exists for this nutrient. Canadian Medical Association Journal 166:1541-1542.

Saatavana: http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/166/12/1541.pdf