Mitä on henkinen hyvinvointi?

Henkinen hyvinvointi on kokonaisvaltainen myönteinen kokemus niin työssä kuin elämässä kokonaisuudessaan. Sen tunnusmerkkejä ovat tyytyväisyys elämään ja työhön, aktiivisuus, myönteinen perusasenne, kyky sietää kohtuullisessa määrin epävarmuutta ja vastoinkäymisiä, ja oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen.

Mihin henkinen hyvinvointi työssä perustuu?

Hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavat työntekijän, hänen työnsä ja koko työyhteisön yhteensopivuus. Parhaat tulokset - sekä hyvinvoinnin että töiden sujuvuuden näkökulmasta - saavutetaan panostamalla sekä työntekijään, työhön, että työyhteisöön, ja yhteensovittamalla yksilön tarpeet ja työn/työpaikan mahdollisuudet.


Mitä stressi ja työuupumus on?

Työstressi ilmentää ratkaisematonta ristiriitaa työntekijän ja työn välisessä suhteessa. Työstressin taustalta löytyy yleensä vakavia ongelmia työjärjestelyissä, joihin työyhteisössä ei ole löydetty toimivia ratkaisuja. Pitkään jatkuessaan työstressi voi johtaa työuupumukseen.

Työuupumus on vakava, työssä kehittyvä krooninen stressioireyhtymä. Se on häiriö, jolle on ominaista kokonaisvaltainen väsymys, kyyniseksi muuttunut asenne työhön ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Tämä oirekoostumus erottaa työuupumuksen muista stressitiloista. Pitkälle edennyt työuupumus on sellaisenaan vakava hyvinvoinnin häiriö, joka heikentää terveyttä laajemminkin ja vaikuttaa haitallisesti myös työyhteisöihin.

Uupumuksen seurauksena työssä suoriutuminen heikkenee, mikä edelleen vahvistaa stressin kokemista. Jo kehittyneen uupumistilan hoitamiseksi ja uusiutumisen ehkäisemiseksi tarvitaan riittävää elvyttävää hoitoa, muutosta työjärjestelyissä ja omissa asenteissa sekä tilanteen seurantaa. Työuupumuksen riskiä pienentää työyhteisöä kehittävä ja työkykyä ylläpitävä toiminta.

Lähde: Työterveyslaitos