Miksi sinun tulisi harjoitella?

Miksi sinun tulisi harjoitella?
Ennen terveeksi luokiteltiin ihminen, joka ei ollut sairas. Nykyään terveyden käsite on laajentunut tarkoittamaan paljon muutakin. Terveenä oleminen tarkoittaa kunnon ja yleisen voinnin korkeampaa astetta, jota kutsutaan myös hyvinvoinniksi. Hyvinvointi on optimaalinen taso yksilön terveydelle ja terveellisesti elämiselle, jossa ennaltaehkäisy on hoitoa ja parannusta merkittävämpi tekijä. Elämällä hyvin pyritään ottamaan askeleita sairauksien ehkäisemiseen, pidentämään elinikää sekä parantamaan elämänlaatua. Hyvinvointi merkitsee myös tasapainoa elämän fyysisten, henkisten, sosiaalisten ja älyllisten arvojen välillä. Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio sekä terveet elämäntavat luovat vakaan pohjan hyvinvoinnillemme, jonka pääosassa on kuitenkin harjoittelu ja fyysisesta kunnosta huolehtiminen. Lukuisat tutkimukset osoittavat harjoittelun olevan yhden tehokkaimmista tekijöistä, joilla voit parantaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Fyysisen aktiivisuuden puute on yksi vakavimmista yleisistä terveysongelmien aiheuttajista. Fyysisellä aktiivisuudella on kuitenkin kiistattomia vaikutuksia terveyteen ja toiminnallisuuteen. Säännöllinen liikunta ehkäisee mm. korkeaa verenpainetta, sydänkohtauksia, diabetesta ja syöpää. Lisäksi ihmiset jotka harjoittelevat säännöllisesti kertovat yleisesti parantuneesta olotilasta. Vanhemmat ihmiset pystyvät harjoittelun avulla parantamaan toimintakykyään ja säilyttämään itsenäisyytensä pidempään pysymällä aktiivisina. Löydä harjoittelun hyödyt omakohtaisesti! Joitakin viikkoja harjoittelun aloittamisesta huomaat olevasi vähemmän väsynyt, tunet olosi voimakkaammaksi, kestävyytesi paranee ja saat päivittäin enemmän aikaan. Fyysinen hyvinvointi koostuu neljästä pääryhmästä - kardiovaskulaarisesta terveydestä, lihasvoimasta ja -kestävyydestä, venyvyydestä ja ruumiin koostumuksesta. Jokaisella pääryhmällä on erittäin tärkeä rooli elämänlaatusi parantamiselle. Aerobisella harjoittelulla, lihaskuntoharjoittelulla ja venyttelyllä voit vaikuttaa positiivisesti ruumiisi koostumukseen. Terve keho... Parantunut sydän- ja verenkiertoelimistön tehokkuus Vain 20 minuuttia kestävä aerobinen harjoitus kolmesti viikossa auttaa kehittämään sydän- ja verenkiertoelimistöäsi tehden sydämestäsi vahvemman ja tehokkaamman. Matalampi verenpaine Verenpainetta voidaan alentaa säännöllisellä kardiovaskulaarisella harjoittelulla, joka laskee samalla sydänsairauksien riskiä. Tehokas painon pudottaminen Säännöllinen aerobinen ja lihaskuntoharjoittelu auttaa sinua saavuttamaan ja ylläpitämään optimaalista ruumiinpainoa polttamalla enemmän kaloreita. Harjoittelu vähentää rasvan määrää elimistössä ja lisää lihaskudosta, jolloin poltat enemmän kaloreita jopa levätessäsi! Vahvat luut Osteoporoosi haurastuttaa luita vähitellen johtuen liikunnan puutteesta ja riittämättömästä kalsiumin saannista. Naiset, jotka pysyvät fyysisesti aktiivisina vanhemmille vuosilleen kärsivät harvemmin osteoporoosista. Vanhemmat naiset, jotka aloittavat säännöllisen harjoittelun voivat hidastaa tai joissain tapauksissa jopa kumota osteoporoosin vaikutukset. Terve iho Säännöllinen harjoittelu tehostaa verenkiertoa iholle ja auttaa suojaamaan ihoa auringon ultraviolettisäteilyltä. Seksuaalinen suorituskyky Säännöllisesti harjoittelevat ihmiset raportoivat harvemmin seksuaalisen toimintakyvyn heikkenemisestä tai vähentyneestä seksuaalisesta halusta ja lisääntyneestä frekvenssistä. Levollinen uni Yhtenäinen ja levollinen uni on tyypillisempää ihmisille, jotka harjoittelevat Pidempi, terveempi elämä Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat harjoittelun syrjäyttävän joitakin ikääntymiseen liittyviä vaikutuksia. Tärkeimpänä on kuitenkin harjoittelun vaikutus sydän- ja muiden sairauksien ehkäisemiseen ja näin ollen elämänlaadun parantamiseen. Parantunut voima ja kestävyys auttaa sinua elämään hyvin pidempään. Terve mieli... Tehostunut henkinen suoritus- ja oppimiskyky Säännöllinen harjoittelu auttaa sinua pitämään mielesi tarkkana, jolloin voit työskennellä tehokkaasti kun rasitusta vähennetään. Ihmiset jotka harjoittelevat huomaavat parannusta järkeilyssä, työmuistissa, reaktioajoissa ja sanavarastossa. Positiivinen maailmankatsomus Harjoittelemalla saat enemmän positiivisia tuntemuksia terveydestäsi olet valmiimpi kohtaamaan arkielämän stressiä. Vahvempi itseluottamus Säännöllinen harjoittelu kehittää itsetuntoa terveemmäksi. Vähentynyt ahdistuneisuus Harjoitukset joita suoritetaan säännöllisin väliajoin auttavat vähentämään ahdistuneisuutta ja parantamaan kevyttä tai kohtalaista masennusta. Kehittynyt älykkyys Säännöllisen harjoittelun aikaansaama verenkierron paraneminen voi tutkimusten mukaan nostaa vanhempien aikuisten älykkyysosamäärää.