Joka toinen työtön mies tupakoi

Työttömistä miehistä tupakoi lähes joka toinen ja työssä olevista neljännes. Työttömistä naisista polttaa neljännes ja työssä olevista vajaa viidennes.

Halu tupakoinnin lopettamiseen ei riipu työtilanteesta: kaikista tupakoijista noin 60 % haluaisi lopettaa tupakoinnin. Vuoden 1993 tutkimustulosten mukaan aikuisten tupakointi on vähentynyt.

Erot väestöryhmien välillä ovat kuitenkin edelleen varsin suuret. Miehistä tupakoi päivittäin 30 % ja naisista 19 %. Edellisenä vuonna miesten osuus oli 33 % ja naisten 20 %. 15-24-vuotiaista miehistä poltti viime vuonna 27 % ja naisista 22 %, kun vastaavat osuudet olivat vuotta aiemmin 30 % ja 23 %.

Miehet näyttävät vähentävän tupakointia ja naisten tupakoinnin yleistyminen näyttää pysähtyneen. Ensimmäisen kerran sitten 1980-luvun puolenvälin jälkeen myös nuorten naisten tupakointi on vähentynyt.

Kansanterveyslaitoksen vuonna 1978 aloittama Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) -tutkimus tuottaa jatkuvasti tietoa suomalaisten elintavoista. Elintapojen lisäksi sillä kerätään tietoja terveydentilasta ja terveyteen ja elintapoihin liittyvistä asenteista.

Keskeisimmät tiedot kertovat tupakoinnista, ruokatottumuksista, alkoholin käytöstä ja liikunnan harrastamisesta. Tiedot kerätään satunnaisesti valituilta 15-64-vuotiailta. Vuosittain lähetetään postikysely 5000 henkilön otokselle.

Tutkimus tuottaa ensisijaisesti tietoja elintapojen yleisyydestä, kehityssuunnista ja väestöryhmittäisistä eroista. Viime vuonna erityinen mielenkiinto kohdistui kysymykseen, miten lama ja laaja työttömyys ovat vaikuttaneet elintapoihin.

Mari-Anna Berg, KTL Lähde: Kansanterveyslehti