Tyrosiini-aminohaposta lisää potkua?

Tyrosiini-aminohaposta lisää potkua?
Tyrosiini ja katekoliamiinit Lisämunuaisytimen solut valmistavat tyrosiinista adrenaliinia (n. 80 %), noradrenaliinia (n. 20 %) ja pieniä määriä dopamiinia: tyrosiini -> dopa eli 3,4-dihydroksifenyylialaniini -> dopamiini -> noradrenaliini -> adrenaliini. Näitä hormoneja kutsutaan yhteisellä nimellä katekoliamiineiksi. Normaalisti adrenaliinin ja noradrenaliinin eritys on vähäistä, mutta lisämunuaisytimeen tulevien preganglionaaristen sympaattisten hermosyiden ärsytys voi lisätä sitä nopeasti ja voimakkaasti. Sympaattisen hermoston aktiivisuus lisääntyy uhkaavissa tai elimistöä kuormittavissa tilanteissa. Se on elimistön stressireaktio. Stressi on käsite, jolle on erilaisia merkityksiä. Tässä artikkelissa stressillä tarkoitetaan rasitusta, joka muuttaa tai uhkaa muuttaa elimistön sisäistä tasapainoa. Katekoliamiinien tärkein tehtävä on valmistaa elimistöä rasitukseen ja uhkaaviin tilanteisiin: Glykogeenin pilkkoutuminen maksassa ja lihaskudoksessa lisääntyy, ja veren glukoosipitoisuus suurenee. Glukoosia on näin runsaasti saatavilla solujen energiantarpeen tyydyttämiseen. Rasvan pilkkoutuminen rasvakudoksessa lisääntyy, ja rasvahappojen pitoisuus veressä suurenee. Rasvahappojen hapettumisesta vapautuva energia käytetään ATP:n tuotantoon, mikä vähentää glukoosin kulutusta. Sydämen supistusvoima lisääntyy ja syke nopeutuu, mikä suurentaa sydämen minuuttitilavuutta. Veren läpivirtaus lisääntyy paikallisesti työskentelevissä luustolihaksissa, sydämessä ja aivoissa, mutta sisäelinten verimäärä pienenee. Lihakset voivat näin lisätä työtehoaan. Verenpaine kohoaa, kun ääreisverenkierron vastus suurenee. Aivorungon aivoverkosto aktivoituu, ja tämä lisää tarkkaavaisuutta ja vireyttä. Tyrosiini ja suorituskyky Neurotransmitterikonsentraatioiden vaihteluiden on havaittu aiheuttavan moninaisia fysiologisia ja psykologisia muutoksia. Esimerkiksi aivojen katekoliamiinien vähentymisellä on huomattu olevan yhteys depressioon (Di Pasquale 1997). Eräässä tutkimuksessa tyrosiinisupplementaatio (100 ja 200 mg/painokilo 15 min ennen suoritusta) paransi merkitsevästi muistista riippuvaista suorituskykyä. Lisäksi tyrosiinin on raportoitu estävän tai vähentävän stressin aiheuttamaa suorituskyvyn heikentymistä lisäämällä aivojen ehtynyttä noradrenaliinipoolia (Di Pasquale 1997). Kirjallisuutta Di Pasquale, M. (1997). Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge. Boca Raton, FL: CRC Press. Guyton, A. ja Hall, J. (2000). Textbook of Medical Physiology. Philadelphia: W.B. Saunders.