Volyymiharjoittelu - Lihasten kasvattaminen

Tyypillinen amerikkalaisten ammattilaiskehonrakentajien suosima volyymiharjoittelu koostuu kahdesta kolmeen lihasryhmää harjoitusta kohden, 10 - 20 sarjaa lihasryhmää kohden ja 10-30 toistoa sarjaa kohden.

Palautusaika sarjojen välillä on 15-75 sekuntia. Suurimmillaan kokonaissarjamäärä on yli 60, mutta harjoitusten volyymiä ja painoja vaihdellaan joko systemaattisesti tai vireen mukaan. Kokonaisharjoitusmäärä on jopa 6 harjoitusta viikossa , mutta tätä vähennetään ylirasitusoireiden ilmetessä. Tyypillisesti harjoitusjakso aloitetaan maksimivolyymillä ja kehityksen hiipuessa volyymiä vähennetään.