Traditionaalisia ja ei-traditionaalisia keinoja vähentää sydäntautiriskiä

Joskus ylenkatsotut traditionaaliset riskitekijät vaikuttavat myös merkittävästi sydäntautiriskiin Olen blogikirjoituksissani ja muualla tuonut usein esille uusien, vähän tunnettujen tekijöiden mahdollisuuksia sydäntautiriskin alentamisessa. Esimerkiksi riittävällä karotenoidien saannilla, kaakaon polyfenoleilla tai riittävällä D-vitamiinilisän käytöllä voi vähentää sydäntautiriskiä. Vastapainoksi on hyvä tuoda esille, että myös traditionaaliset riskitekijät vaikuttavat edelleen merkittävästi sydäntautiriskiin. Jos mitään traditionaalista sydäntaudin riskitekijää ei ole 55 vuoden iässä, elinikäinen riski kuolla sydäntautiin on pieni (n. 5-6 prosentin luokkaa), kertoo uusi meta-analyysi. Sen sijaan jos henkilöllä on kaksi tai useampia traditionaalisista riskitekijöistä, riski kuolla sydäntautiin on jo melko suuri (n. 20-30 prosentin luokkaa). Koostetutkimuksessa tarkasteltuja traditionaalisia riskitekijöitä olivat muassa yli 4,7 mmol/l ylittävä kokonaiskolesteroli, korkea systolinen tai diastolinen verenpaine, tupakointi ja diabetes. Se, että näillä vakiintuneilla riskitekijöillä on vaikutusta, ei tietenkään sulje pois sitä, että myös monet muut tekijät vaikuttavat sydäntautiriskiin. Muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät olleet tässä meta-analyysissa selvityksen kohteena, ovat esimerkiksi riittävä liikunta, normaalipainon ylläpitäminen, karotenoidien ja polyfenolien monipuolinen saanti ravinnosta, raffinoitujen hiilihydraattien välttäminen, omega-3-rasvahappojen runsaahko saanti, riittävä K2-vitamiinin saanti sekä hyvä D-vitamiinistatus (eli sopivan suuren D-vitamiinilisän käyttö). Olisikin mielenkiintoista nähdä myös tutkimus, jossa tarkasteltaisiin, miten tämänkaltaiset elämäntapatekijät yhdessä ehkäisisivät sydänkuoleman riskiä. Loppukaneettina tekee mieli sanoa, että kokonaiskolesterolin kummittelu riskitekijänä on vähän outoa. Vaikka väestötasolla se yhdistyy alempaan sydäntautiriskiin, matala kokonaiskolesteroli ei vähennä kokonaiskuolleisuutta. Kokonaiskolesterolin sijaan pitäisikin tarkastella kolesterolisuhteita, kuten kokonaiskolesteroli:HDL-suhdetta (tai LDL:HDL-suhdetta). Kolesterolisuhteiden merkitystä riskitekijöinä ei ole tietääkseni kukaan onnistunut ampumaan alas. Jos edellä sanottu vaikuttaa liian monimutkaiselta, omaa sydäntautiriskiä voi vähentää yksinkertaisesti syömällä perinteisen Välimeren ruokavalion mukaisesti, harrastamalla liikuntaa sekä hallitsemalla stressiä. Viitteet: Risk of Cardiac Death Pretty Much Set by 55. MedPage Today. Berry JD, et al. Lifetime Risks of Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2012 Jan 26;366(4):321-9. Juhana Harju on koulutettu ravintoasiantuntija. Voit seurata Juhanan kirjoituksia Aamiainen Ruohikolla -blogissa. Juhanalta on myös ilmestynyt Luusto lujaksi elämäntavoilla -kirja