Täysjyvän määritelmä tutkimuksissa

En ole yleensä hirveän innostunut määritelmistä tai semanttisista kiistoista, mutta nyt koen sellaisesta kirjoittamisen tarpeelliseksi. Suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa on ollut viime aikoina jonkin verran hämmennystä siitä, mitä englannin kielen sanaparilla "whole grain" oikein tarkoitetaan. Yleensä se on suomennettu täysjyväviljaksi, mutta jotkut ovat väittäneet, että käsitteellä tarkoitettaisiin kokojyvää eli sitä, että jyvä on vielä kokonainen. Täysjyväviljahan tarkoittaa sitä, että jyvä on voitu myös esimerkiksi jauhaa. Ero voi tuntua hiusten halkomiselta, mutta ei välttämättä sitä ole, koska viljan jyvärakenteen rikkomisella on vaikutusta esimerkiksi siihen, kuinka nopeasti syöty vilja kohottaa verensokeria ja insuliinia. Hidasta verensokeria ja insuliinia kohottavaa vaikutusta voi pitää myönteisenä, ja siksi viljan nauttimista kokojyvänä voi pitää yleisesti vielä parempana kuin sen nauttimista täysjyväviljana. (Poikkeuksena tästä yleisestä säännöstä on kuitenkin pasta, jolla on hidas verensokeria kohottava vaikutus rikotusta jyvärakenteesta huolimatta.) Silti englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käsite "whole grain" pitää sisällään myös jauhetun viljan. Se käy hyvin selville esimerkiksi Harvardin tutkimuksesta, jossa "whole grain" määritellään selvästi: "Whole grains were considered in their intact and pulverized forms, for which, by definition, they must contain the expected proportion of bran, endosperm, and germ for the specific grain types. The following ingredients in the database were designated as whole grains: whole wheat and whole-wheat flour, whole oats and whole-oat flour, whole cornmeal and whole-corn flour, brown rice and brown-rice flour, whole barley, whole rye and rye flour, bulgur, buckwheat, popcorn, amaranth, and psyllium." Määritelmässä täysjyvävilja siis käsittää niin kokonaiset viljan jyvät kuin myös murskatut ja jauhetut muodot, kun taas suomen kielen "kokojyvä" on suppeampi käsite, joka tarkoittaa vain kokonaisia jyviä. Kun englanninkielisessä kirjallisuudessa tarkoitetaan ehyttä, rikkomatonta jyvärakennetta, käytetään yleensä ilmaisuja "intact grain", "intact whole grain" tai "whole kernel" erotukseksi laajemmasta käsitteestä "whole grain". Jos taas halutaan puhua nimenomaan jauhetusta täysjyväviljasta, käytetään termiä "wholemeal", esim. "wholemeal bread" tai "wholemeal flour". Kun siis tutkimuksissa on havaittu täysjyväviljan käyttöön liittyviä hyötyjä, niitä on saavutettu yleensä sellaisella täysjyväviljalla, jossa osa nautitusta viljasta on ollut myös esimerkiksi täysjyväjauhoista leivottua. Jos käytetty vilja olisi ollut pelkästään kokojyväviljaa, hyödyt olisivat voineet olla vielä tuntuvampia. Täysjyvän määrä tuotteissa Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, täysjyvän käsitteeseen liittyy vielä se, kuinka paljon elintarvikkeessa täytyy olla täysjyvää, jotta se voidaan sellaiseksi laskea. Varsinkin monissa amerikkalaistutkimuksissa täysjyväviljan (whole grain) määritelmä on ollut niin liberaali, että se on käsittänyt kaikki viljatuotteet, joissa on ollut 25 prosenttia tai enemmän täysjyväviljaa. Voikin aiheellisesti kysyä, olisivatko täysjyväviljan hyödyt tulleet tutkimuksissa vielä selvemmin esille, jos täysjyvän kriteeri ei olisi ollut näin löperö vaan tiukempi. Viitteet: Jensen MK, et al. Intakes of whole grains, bran, and germ and the risk of coronary heart disease in men. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6):1492-9. Definition of Whole Grains. Whole Grains Council. Jacobs DR Jr, et al. Whole-grain intake may reduce the risk of ischemic heart disease death in postmenopausal women: the Iowa Women's Health Study. Am J Clin Nutr. 1998 Aug;68(2):248-57. Juhana Harju on koulutettu ravintoasiantuntija. Voit seurata Juhanan kirjoituksia Aamiainen Ruohikolla -blogissa. Juhanalta on myös ilmestynyt Luusto lujaksi elämäntavoilla -kirja