Alkoholi

Alkoholilla on tunnetusti terveyskeskustelussa negatiivinen kaiku. Usein kuulee kommentteja siitä, kuinka alkoholi lihottaa ja rampauttaa testosteronitasot. Positiiviset kommentit alkoholista liittyvät lähes ainoastaan punaviinin antioksidantteihin, joilla on havaittu muun muassa syöpää ehkäiseviä vaikutuksia.

Alkoholi ja terveys

Alkoholin vaikutukset hyvinvointiin eivät ole niin yksioikoisia kuin usein annetaan ymmärtää. Vuonna 2000 julkaistussa tutkimuksessa nähtiin komea U-muotoinen käppyrä alkoholin kulutuksen ja kuolleisuuden välillä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että alkoholin kohtuukäyttäjät elivät pidempään kuin alkoholia runsaasti käyttävät tai siitä kokonaan kieltäytyvät henkilöt.

Kohtuukäytön positiiviset tulokset on yhdistetty alhaisempaan sydäntautikuolleisuuteen, mikä herättää kysymyksiä alkoholin sydäntauteja suojaavista ominaisuuksista. The Journal of the American Medical Association julkaisi vuonna 2002 tutkimusartikkelin, jossa todettiin alkoholin kohtuukäytön laskevan triglyseridiarvoja ja parantavan insuliiniherkkyyttä.

Tuoreessa Tanskalaisessa katsauksessa käytiin läpi yhteyttä II-tyypin diabeteksen ja alkoholin kulutuksen välillä. Tulokset olivat jälleen mielenkiintoisia: alkoholin kohtuukäyttö näytti ehkäisevät II-tyypin diabeteksen esiintyvyyttä ja parantavan glykeemistä kontrollia.

Alkoholin kohtuukäytöllä on havaittu ranskalaisten tutkijoiden mukaan myös Alzheimerin tautia ehkäisevä vaikutus. Lisäksi kohtuukäyttäjien parissa ilmenee vähemmän stressiä ja masennusta runsaasti alkoholia nauttiviin tai siitä kokonaan kieltäytyviin verrattuna.

Alkoholi lihottaa?

Väite alkoholin yhteydestä lihomiseen on varmasti jokaiselle tuttu. Alkoholi sisältää 7 kilokaloria grammaa kohden, mikä tekee siitä energiatiheyden osalta hyvän kakkosen heti rasvan jälkeen (9 kcal/g).

Seurantatutkimuksissa alkoholin kohtuukäyttö on kuitenkin yhdistetty parempaan painonhallintaan ja pienempään riskiin päätyä ylipainoiseksi verrattuna muihin käyttäjäkuntiin. Tämä onkin nostanut pintaan kysymyksiä siitä, missä määrin alkoholin sisältämät kalorit todella tulisi huomioida.

Alkoholin kaloreista puhuttaessa tulee ottaa huomioon tämän korkea TEF eli terminen efekti, joka verottaa noin 20% alkoholin sisältämistä kaloreista. Lisäksi ihmiskeho ei käytännössä tunne kovinkaan taloudellisia tapoja muuttaa alkoholia rasvaksi. Eräässä tutkimuksessa koehenkilöt nauttivat 24 grammaa alkoholia, josta rasvahappojen synteesiin päätyi alle viisi prosenttia.

Aivan kuten hiilihydraatit, etanoli hillitsee kehon rasvavarastojen vapautumista energiaksi. DNL eli de novo lipogeneesi on metaboliareitti jonka kautta niin hiilihydraatit kuin alkoholikin muutetaan rasvaksi. Hyvin pieni osa alkoholista kuitenkin päätyy tähän prosessiin.

Kun alkoholia nautitaan, entsyymi alkoholidehydrogenaasi muuntaa etanolin asetadehydiksi, joka taas muunnetaan hyvin nopeasti asetaatiksi. Asetaatti hapettuu lopulta hiilidioksidiksi ja vedeksi. Alkoholin ja lihomisen välinen yhteys piilee todennäköisesti darrapäivissä ja kännimätöissä - ei itse alkoholin kaloreissa.

Alkoholi laskee testosteronitasoja?

Kuulemme usein väittämiä, että alkoholi laskee testosteronitasoja, mutta onko väitteessä perää? Eräässä suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin hormonaalisia muutoksia koehenkilöillä, jotka nauttivat 1,5 grammaa etanolia painokiloaan kohden.

Ryyppäämisen seurauksena koehenkilöiden testosteronitasot laskivat väliaikaisesti keskiarvolta 23%. Kyseessä oleva alkoholimäärä vastaa 68 kg kokoiselle miehelle noin seitsemää pulloa III-olutta.

Eräässä kolme viikkoa kestäneessä tutkimuksessa koehenkilöille juotettiin 30-40g alkoholia päivää kohden ja seurattiin hormonitoiminnassa tapahtuvia muutoksia. Miesten testosteronitasot laskivat 6,8 prosenttia, kun taas naisilla mitään muutoksia ei tapahtunut. Edellä mainittu päiväannos alkoholia vastaa noin kahta III-olutta.

Vertailun vuoksi mainittakoot, että eräässä tutkimuksessa monipuolisen urheilusuorituksen havaittiin akuutisti nostavan testosteronitasoja 13 prosenttia.

Toisessa tutkimuksessa koehenkilöt laitettiin kyykkäämään ja penkkaamaan isoilla raudoilla (85% 1RM), jonka seurauksia tarkasteltiin hormonaalisella tasolla. Tutkimuksessa nähtiin parhaimmillaan jopa 76 prosentin piikki testosteronitasoissa.

Alkoholin satunnaisella kohtuukäytöllä tuskin on pitkässä juoksussa kovinkaan kohtalokkaita seurauksia hormonaalisen toiminnan kannalta.

Alkoholin käyttö jakaa mielipiteitä

Terveyssyistä alkoholista kieltäytyminen ei ole kuitenkaan tieteellisesti perusteltavissa. Liika on aina liikaa, ja mikäli alkoholi ei sovi sinulle - älä käytä sitä.

Suurin osa alkoholin käyttöön liittyvistä ongelmista pohjautuu sosiaalisiin rakenteisiin. Nämä ovat vakavia ongelmia, joita ei tulisi vähätellä. Se, että jollain on ongelmia alkoholin suhteen ei kuitenkaan tarkoita, että itse alkoholi olisi ongelman ydin.

  • Alkoholin kohtuukäytöllä on väestötasolla positiivinen vaikutus hyvinvointiin (insuliiniherkkyys, glykeeminen kontrolli, henkinen hyvinvointi jne.)
  • Alkoholi hidastaa rasvavarastojen vapautumista energiaksi. On kuitenkin epätodennäköistä, että itse alkoholi lihottaisi. Alkoholi ei tuota kylläisyyden tunnetta eikä varsinaisesti edistä harkintakykyä, minkä seurauksena kännimättö saattaa houkuttaa. Seuraavana päivänä houkuttaa luultavasti myös krapulamättö. Edellä mainitut tyypillisesti lihottavat.
  • Alkoholi vaikuttaa negatiivisesti testosteronitasoihin. Satunnaisen kohtuukäytön vaikutukset ovat kuitenkin niin minimaaliset, ettei niistä kannata terveen yksilön murehtia.