Kirja-arvostelu: Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa

Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa pyrkii tarjoamaan katsauksen lääkkeiden ja lisäravinteiden käyttöön ja niiden vaikutuksiin kaikille liikunta-alalla toimijoille urheilijoista itsestään aina urheilulääkäreihin ja lajivalmentajiin asti.

Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa - suorituskykyyn ja kehon koostumukseen vaikuttavat aineet

Alaranta, A., Hulmi, J., Mikkonen, J., Rossi, J., ja Mero, A. NutriMed Oy 2007 Vuoden 2007 loppupuolella ilmestynyt kirja

Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat lääkeaineiden puolelta mm. liikunta, verenpaine ja verenpainelääkkeet, urheiluvammojen lääkehoito (sisältää myös katsauksen kuuma- ja kylmähoidoista) ja tulehduskipulääkkeet, ja lisäravinteiden osalta mm. proteiinit, kreatiini ja leusiini.

Kirjassa on myös valotettu asenteita dopingaineiden käyttöä kohtaan ja se tarjoaakin mielenkiintoisen näkökulman dopingaineisiin sortuneen urheilijan psyykeen.

Lihasmassan kasvu ja sen mekanismit on myös esitelty aiheesta kiinnostuneille. Kirja onnistuukin kokoamaan tutkimustietoa mielekkäästi aiheen eri osa-alueilta ja tarjoamaan ohjeita käytännön toimintaan. Suorituskykyä parantavien aineiden mielenkiintoisesta historiasta aloittava teos siirtyy jouhevasti käsittelemään lääkeaineita urheilussa ja lopuksi lisäravinteita sekä urheilijan ravitsemusta yleensä.

Erilaiset taulukot havainnollistavat ja pilkkovat sopivasti tekstiä, joka on jaksotettu helppolukuisiin kappaleisiin. Molemmat ovat lukemista suuresti helpottavia ratkaisuja, sillä ajoittain tietoa referoidaan tiukallakin tahdilla.

Käsiteltävissä aihealueissa ei olekaan ns. turhaa tekstiä ollenkaan. Kirjan loppuosasta löytyy taulukkomuotoinen yhteenveto lisäravinteiden tehokkuudesta, käyttötarkoituksesta ja turvallisuudesta. Loppuun on lisätty myös taulukko uudesta dopingaineiden ryhmittelystä esimerkkiaineineen.

Ydinasia-tiivistelmät lukujen lopussa kokoavat käytännön ohjeita helposti silmäiltäväksi ja lisäävät käyttökelpoisuutta. Teos onkin kaivattu ja hyvin käyttökelpoinen lisä jokaisen liikunta-alan ammattilaisen kirjahyllyyn.

Itse koin erityisen mielenkiintoisiksi farmakologiaan pureutuvat sekä dopingin käyttöä valottavat osiot.

Kirjan kirjoittamiseen osallistui kaikkiaan 20 omien alojensa asiantuntijaa.